تفرق نور پویا
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه‌ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۶۱۱۱۳۳۸۸-۶۱۱۱۳۳۸۱-۶۱۱۱۳۳۸۰
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB
نشانی آزمایشگاه : تهران - خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه تهران- پردیس علوم - مرکز تحقیقات بیوشیمی بیو فیزیک آزمایشگاههای میکروسکپ الکترونی مرکز IBBو شیمی فیزیک IBBو تجهیزات عمومی IBB
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
نام انگلیسی : Dynamic Light Scattering
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

نمونه آنالیزی بشکل دیسپرس شده در یک حلال (با ویسکوزیته و رفرکتیو ایندک

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سایز ذره- پتانسیل زتا nm 0.1 نانومتر-0.01 میلی ولت
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سایز ذرات 1 تا 6000 نانومتر توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
اندازه گیری پتانسیل زتا توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سعید اکبریان كارشناس ۰۲۱۶۱۱۱۳۳۸۸
مینا اوینی كارشناس ۰۲۱۶۱۱۱۳۴۴۵