میکروسکوپ الکترونی روبشی
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکزی دستگاهی
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۲۱-۶۱۱۱۳۳۰۰
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، پردیس علوم، آزمایشگاه مرکزی دستگاهی
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
نام انگلیسی : Scanning Electron Microscope
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذرات nm 100
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی های توپوگرافی و مورفولوژی توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
بررسی های توپوگرافی و مورفولوژی توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید محمد هادی هاشمی دوگاهه كارشناس ۰۲۱۶۱۱۱۲۶۱۹