دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات  دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

مشخصات دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

نام انگلیسی :

Potentiostat & Galvanostat

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

تعرفه ها به صورت آزاد ارائه شده است. تعرفه های دانشجویی به شکل زیر است: (آزمون پلاریزاسیون: علم و صنعت 700000 / غیر علم و صنعت : 1000000 ) - (آزمون امپدانس- زمان بیشتر از 30 دقیقه: علم و صنعت : 700000/ غیر علم و صنعت : 1000000)- (آزمون امپدانس- زمان کمتر از 30 دقیقه: علم و صنعت : 350000/ غیر علم و صنعت : 500000)

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جریان الکتریکی Amper 120*10-15
ولتاژ الکتریکی µV 6
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون پلاریزاسیون توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
آزمون امپدانس- زمان بیشتر از 30 دقیقه توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
آزمون امپدانس- زمان کمتراز 30 دقیقه توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
کلیه آزمون های الکتروشیمیایی توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -