دستگاه اندازه گیری زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

مشخصات دستگاه اندازه گیری زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

نام انگلیسی :

Contact Angle, Surface and Interfacial Tension Analyzer

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

قابلیت اندازه گیری کشش سطحی در بازه ی 72-3 میلی نیوتون بر متر

توضیحات :

قابلیت تزریق انواع محلول ها، هیدروکربن ها، آب و ... لزوم وجود سطح کاملا تراز و مسطح برای اندازه گیری زاویه تماس قابلیت انجام کشش سطحی تا دمای 70 درجه سانتیگراد وجود نیدل با سایزهای 0/561، 0.809،1/652 و 1/076 میلی متر تعرفه به صورت آزاد ارائه شده است. تعرفه دانشجویی به شرح زیر است: (اندازه گیری زاویه تماس : دانشجویان علم و صنعت : 350000/ دانشجویان غیر علم و صنعت : 500000) - (اندازه گیری کشش سطحی : دانشجویان علم و صنعت : 350000/ دانشجویان غیر علم و صنعت : 500000)-

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
زاویه تماس ------ 0.01
کشش سطحی ------ 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری زاویه تماس توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
اندازه گیری کشش سطحی توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
اندازه گیری کشش سطحی و زاویه تماس همزمان توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -