دستگاه تابلو ایستا سه سلول ریتال موسسه تحقیقات آب

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها موسسه تحقیقات آب

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات آب

نشانی آزمایشگاه :

تهران فلکه چهارم تهرانپارس بلوار شهید عباسپور

مشخصات دستگاه تابلو ایستا سه سلول ریتال:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

نام انگلیسی :

Rittal Three Cells Static Board

زمینه های کاربردی :

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

مدیریت فشار و حجم آب ورودی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فشار متر 0.1
دبی cm2 /s 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مدیریت فشار و حجم آب ورودی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
پرویز آراسته كارشناس ۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۸