دستگاه مبدل فشار موسسه تحقیقات آب

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها موسسه تحقیقات آب

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات آب

نشانی آزمایشگاه :

تهران فلکه چهارم تهرانپارس بلوار شهید عباسپور

مشخصات دستگاه مبدل فشار:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

نام انگلیسی :

Pressure Transducer

زمینه های کاربردی :

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

اندازه گیری فشار بعد از خروج از توربین

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فشار آب متر 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری فشار بعد از خروج از توربین توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی نعمتی تكنسين ۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۸