دستگاه تحلیلگر قدرت موسسه تحقیقات آب

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها موسسه تحقیقات آب

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات آب

نشانی آزمایشگاه :

تهران فلکه چهارم تهرانپارس بلوار شهید عباسپور

مشخصات دستگاه تحلیلگر قدرت:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

نام انگلیسی :

Power Analyzer

زمینه های کاربردی :

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

اندازه گیری کیفیت و کمیت برق خروجی تولید شده توسط نیروگاه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کمیت برق خروجی Amper 1
کیفیت برق خروجی Hz 0.5
کمیت برق خروجی V 1
کمیت برق خروجی kV 0.5
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری کیفیت و کمیت برق خروجی تولید شده توسط نیروگاه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهرداد فروغ جعفری كارشناس ۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۸