دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به تقاطع نیایش- مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش-آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

مشخصات دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

نام انگلیسی :

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer

زمینه های کاربردی :

پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جابجایی شیمیایی ppm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
1H NMR توسط آزمايشگاه -
13C NMR توسط آزمايشگاه -
DEPT 135- NMR توسط آزمايشگاه -
COSY - NMR توسط آزمايشگاه -
HMBC - NMR توسط آزمايشگاه -
NOESY -NMR توسط آزمايشگاه -
(13C NMR (High Scan توسط آزمايشگاه -
(1H NMR (High Scan توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمانه سادات حسینی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۴۰