دستگاه رزونانس مغناطیس هسته  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به تقاطع نیایش- مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش-آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

مشخصات دستگاه رزونانس مغناطیس هسته :

نام انگلیسی :

Nuclear Magnetic Resonance 

زمینه های کاربردی :

علوم پايه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد ------ --------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رزونانس مغناطیس هسته ای توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سارا قاسمی پور صومعه سرایی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۳۳