دستگاه ماشین فرزکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

نشانی آزمایشگاه :

یزد، بافق، بلوار مهندس دهستانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد بافق، ساختمان معاونت پژوهش و فناوری، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه ماشین فرزکاری:

نام انگلیسی :

Milling Machine

زمینه های کاربردی :

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

-

توضیحات :

فرزکاری قطعات فلزی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فرزکاری قطعات فلزی میلیمتر 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فرزکاری قطعات فلزی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ تمامی ایام هفته از ساعت 8 الی 15
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
احمد حاجی حسنی کوشکی كارشناس -