دستگاه کشنده میکرو پیپت دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مطالعه صرع و الکتروفیزیولوژی سلولی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مربوطه :

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، ساختمان شماره 3، طبقه اول،انتهای راهرو، آزمایشگاه مطالعه صرع

مشخصات دستگاه کشنده میکرو پیپت:

نام انگلیسی :

Micropipette Puller

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
این دستگاه برای تهیه میکروالکترود های شیشه ای استفاده میشود. ------ این دستگاه هیچ کمیتی را اندازه گیری نمیکند.
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه میکروالکترود های شیشه ای با نوک کمتر از 4 میکرومتر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۱۰:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۱۰:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۱۰:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۱۰:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نوشین احمدی راد دانشجو -