دستگاه شیکر گردبادی صامت تک خزر

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها صامت تک خزر

سازمان مربوطه :

صامت تک خزر

نشانی آزمایشگاه :

گیلان، رشت، شهرصنعتی، بلوار صنعت 1 ، خیابان پردیس،روبروی تامین اجتماعی

مشخصات دستگاه شیکر گردبادی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

نام انگلیسی :

Vortex shaker

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
همزدن مایعات در لوله با سرعتهای مختلف ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همزدن مایعات در لوله با سرعتهای مختلف توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سروناز اسمعیلی - ۰۱۳-۳۳۸۸۳۲۱۲-۱۴ داخلی ۱۱۰