سانتریفیوژ
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۲۶۹۲۱۰۸۴۸۴
سازمان مربوطه : مرکز توسعه ی فناوری سلامت برکت
نشانی آزمایشگاه : استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ،کیلومتر 10 اتوبان کرج، قزوین، بلوار سوپا، خیابان شفا، بلوار سها، شرکت گروه صنایع شفا فارمد، آزمایشگاه های برکت
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Centrifuge 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علیرضا بهرامی كارشناس -