میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه رازی کرمانشاه

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه

سازمان مربوطه :

دانشگاه رازی کرمانشاه

نشانی آزمایشگاه :

استان کرمانشاه، کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات میکروسکوپ نیروی اتمی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

نام انگلیسی :

Atomic Force Microscope 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
. nm .
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
. توسط آزمايشگاه -