دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مواد  

مشخصات دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

نام انگلیسی :

Atomic Force Microscope 

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توپوگرافی سطحی µm nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
توپوگرافی سطحی-زبری سطحی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ندا عبودزاده كارشناس -