دستگاه آب سنج شیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

نشانی آزمایشگاه :

قزوین - بلوار شهید چگینی - دانشگاه آزاد اسلامی - مجتمع های آزمایشگاهی شماره (1)، (2) و (3)

مشخصات دستگاه آب سنج شیر:

نام انگلیسی :

Cryostar

زمینه های کاربردی :

كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شیر درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری نقطه انجماد شیر و فراورده های لبنی توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی سوهان آجینی كارشناس -