دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری  انستیتو پاستور ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران

سازمان مربوطه :

انستیتو پاستور ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خ 12 فروردین،انستیتوپاستور ایران،آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

نام انگلیسی :

Transmission Electron Microscope 

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
size nm 10nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
TEM توسط آزمايشگاه ۲,۱۰۰,۰۰۰
Sample preparation for TEM توسط آزمايشگاه ۱,۹۰۰,۰۰۰
Negative Staining توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ژاله تائب دکتری ۶۴۱۱۲۲۶۸