دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - مراکز تحقیقاتی - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - مراکز تحقیقاتی - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، طبقه دوم دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

مشخصات دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

نام انگلیسی :

Transmission Electron Microscope 

زمینه های کاربردی :

ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فراساختار ماده و سلول nm 2
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی فراساختاری نمونه های مختلف زیستی انسانی،حیوانی ،نانو ذرات، باکتری ، ویروس ،پروتئین، خون توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۹:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۹:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۹:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۹:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۹:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۹:۰۰ -
جمعه ۸:۰۰ ۱۹:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فائزه فقیهی استاديار -