مرکز آنالیز دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۷۹
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : سهرابعلی قربانیان
 • رابط آزمایشگاه : مریم ندائی
 • تلفن : ۰۲۱-۶۱۱۱۲۲۵۱
 • نمابر : ۸۸۹۶۵۷۴۰
 • www.ut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی شیمی

زمینه های تخصصی :

آنالیز

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی شیمی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )