آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنش‌ها و مواد نانوساختار دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۷۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی شیمی

زمینه های تخصصی :

موادنانوساختار و نانوکاتالیست ها

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، طبقه دوم، ساختمان آب شناسی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه آزمون راکتوری کاتالیست کراکینگ کاتالیستی

 • دستگاه آزمون راکتوری کاتالیست های گوگرد زدا

 • دستگاه احیاء و دفع دمایی برنامه‌ریزی شده

  (TPR-TPD)
 • دستگاه احیاء و دفع دمایی برنامه‌ریزی شده

  (TPR-TPD)
 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه سنتز احتراقی مایکروویو

 • دستگاه سنتز نانولوله های کربنی

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، نیروژن، گوگرد و کلر

  (CNSCl)
 • راکتور اتوکلاو سنتز هیدروترمال

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • مولد پلاسما