آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

نشانی آزمایشگاه :

دزفول، انتهای بلوار آزادگان، میدان دانشجو، جنب اداره راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول، ساختمان آزمایشگاه ها، آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

نشانی دفتر :

دزفول، انتهای بلوار آزادگان، میدان دانشجو، جنب اداره راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول، ساختمان آزمایشگاه ها، آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • تردمیل حیوانات کوچک

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام خشک

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آزمون شنای اجباری حیوانات آزمایشگاهی

  (FST)
 • دستگاه اسانس گیر

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه استریوتاکس

 • دستگاه الکتروفورز دوبعدی

 • دستگاه الکتروفورز دوبعدی

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر تراکم تصویری

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چرخیدن چپ و راست موش (روتومتر)

 • دستگاه اندازه گیری قدرت پنجه حیوانات آزمایشگاهی

 • دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی

 • دستگاه پلتیسمومتر

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترجیح مکانی شرطی شده

  (CPP)
 • دستگاه توزیع گر پارافین

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه جعبه مضاعف ارزیابی

 • دستگاه حمام شناورسازی بافت

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه روتارود

 • دستگاه سابنده

 • دستگاه سلول انتقال نیمه خشک 

 • دستگاه سنجشگر واکنش به درد در حیوانات (تیل فیلیک)

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه قفس متابولیک

 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه ماز T شکل

 • دستگاه ماز Y شکل

 • دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع

 • دستگاه میکرو اسپین

 • دستگاه میکرو اسپین

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هات پلیت تعیین آستانه درد

 • دستگاه همزن مغناطیسی

 • دستگاه همزن مغناطیسی

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه یخ ساز

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • شیکر گردبادی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • فریزر دمای خیلی پایین

 • مجموعه فیلتراسیون

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مخزن نیتروژن مایع

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • منبع تغذیه

  (PS)
 • منبع تغذیه

  (PS)
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • وسترن بلات

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • همزن مکانیکی

 • هود لامینار

 • هود لامینار