مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فن آوران بافت و ژن پاسارگاد

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فن آوران بافت و ژن پاسارگاد

زمینه های تخصصی :

ارائه خدمات سلولی-مولکولی، فیزیولوژی ورزش، پاتولوژی، مهندسی بافت، ژنتیک

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اتوبان چمران جنوب، خیابان باقرخان غرب، پلاک ۷۶

نشانی دفتر :

تهران، اتوبان چمران جنوب، خیابان باقرخان غرب، پلاک ۷۶

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون اوپن فیلد

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استریوتاکس

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه انکوباتور خشک کننده

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

  (UV-Transilluminator)
 • دستگاه تردمیل

 • دستگاه توزیع گر پارافین

 • دستگاه جعبه مضاعف ارزیابی

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام شناورسازی بافت

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه سنجشگر خودکار

 • دستگاه شوف بالن

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه میکرو اسپین

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه هود لامینار

 • مخزن نیتروژن مایع