مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فن آوران بافت و ژن پاسارگاد

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فن آوران بافت و ژن پاسارگاد

زمینه های تخصصی :

ارائه خدمات سلولی-مولکولی، فیزیولوژی ورزش، پاتولوژی، مهندسی بافت، ژنتیک

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اتوبان چمران جنوب، خیابان باقرخان غرب، پلاک ۷۶

نشانی دفتر :

تهران، اتوبان چمران جنوب، خیابان باقرخان غرب، پلاک ۷۶

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • انکوباتور حمام خشک

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • ترازوی دیجیتال

 • تردمیل کارسنج

 • حمام آب

 • دستگاه آزمون اوپن فیلد

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه استریوتاکس

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

 • دستگاه توزیع گر پارافین

 • دستگاه جعبه مضاعف ارزیابی

 • دستگاه حمام شناورسازی بافت

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سنجشگر خودکار

 • دستگاه میکرو اسپین

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • شوف بالن

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ استریو

 • هود شیمیایی

 • هود لامینار