مجموعه آزمایشگاه ها مرکز پژوهش و توسعه فناوری های نفت کرمانشاه پژوهشگاه صنعت نفت

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت نفت

  • پژوهشگاه صنعت نفت

   • مرکز پژوهش و توسعه فناوری های نفت کرمانشاه

زمینه های تخصصی :

خدمات آزمایشگاهی - پژوهشی - تحقیقاتی

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، میدان نفت، بلوار زن، جنب شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، پژوهشگاه صنعت نفت، پردیس غرب،کد پستی 77717-671

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه پتانسیومتر

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه تقطیر خودکار

 • دستگاه رنگ سنج

 • دستگاه سنجشگر نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجشگر نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای