مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

سال تاسیس : ۱۳۹۸
 • وضعیت عضویت : فعال
 • کرمان کرمان ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد مهدی فروغی
 • رابط آزمایشگاه : مهرنوش غفاری
 • تلفن : ۰۳۴۳-۳۳۲۱۱۴۵۴
 • نمابر : ۰۳۴۳-۳۳۲۱۱۴۵۵
 • iauk.ac.ir
 • Krli@iauk.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

   • مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

زمینه های تخصصی :

شیمی تجزیه و امنیت مواد غذایی ، شیمی مواد بهداشتی و دارویی - اندازه گیری سموم و افت کشهای محصولات کشاورزی -

نشانی آزمایشگاه :

کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه های حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • دستگاه الکتروفورز مویین 

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه نورسنج

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هضم مایکروویو

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی

  (LC-MS-MS)
 • کوره الکتریکی مافلی