مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد

سال تاسیس : ۱۳۹۷
 • وضعیت عضویت : فعال
 • قم قم ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد یزدی
 • رابط آزمایشگاه : محمد یزدی
 • تلفن : ۳۳۳۴۱۰۵۲-۰۲۵
 • نمابر : ۳۳۳۴۱۰۵۱-۰۲۵
 • www.irncm.ir
 • info@irncm.ir

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد

زمینه های تخصصی :

مهندسی و علم مواد

نشانی آزمایشگاه :

قم-صندوق پستی 1135-37195

نشانی دفتر :

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه میکروسختی سنج ویکرز

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )