آزمایشگاه آنالیز دستگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس : ۱۳۵۹

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

زمینه های تخصصی :

شیمی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خیابان آزادی- ضلع شمالی دانشگاه صنعتی صنعتی شریف- خیابان شهید قاسمی - پلاک 71- کد پستی 14588

نشانی دفتر :

تهران- خیابان آزادی- ضلع شمالی دانشگاه صنعتی صنعتی شریف- خیابان شهید قاسمی - پلاک 71- کد پستی 14588

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آسیاب دیسکی

 • دستگاه آسیاب گلوله ای

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )