مجموعه آزمایشگاه ها شرکت آزمون گستر سبز

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آزمون گستر سبز

زمینه های تخصصی :

آزمایشگاه تخصصی آب، خاک هوا و مواد غذایی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان، بندرامام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، سایت 1، خیابان خرداد، مجتمع تلاش 2، واحد شماره 10.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • انکوباتور تعیین اکسیژن بیولوژیکی

 • انکوباتور 

 • پمپ خلاء

 • پمپ خلاء

 • پمپ خلاء

 • پمپ نمونه بردار هوا

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • تشعشع سنج

 • تشعشع سنج

 • تشعشع سنج

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه ارتعاش سنج

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی

  (EMF)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه بادسنج حرارتی

 • دستگاه دزیمتر صدا

 • دستگاه دزیمتر صدا

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه سنجش ذرات دودکش

 • دستگاه سنجش کیفیت هوا

 • دستگاه سنجش کیفیت هوا

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر مونوکسید کربن

  (CO Meter)
 • دستگاه کالیبراتور اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه کالیبراتور اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه کالیبراتور اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کرماتوگراف مایع با کارایی بسیار بالا

  (UHPLC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه میکرومانومتر

 • دستگاه نمایشگر استرس حرارتی بر اساس شاخص WBGT

  (WBGT Heat Stress)
 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دما و رطوبت سنج

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات‌پلیت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی