آزمایشگاه پیش بالینی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

   • مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس

زمینه های تخصصی :

پزشکی هسته ای- فیزیک پزشکی- اورولوژی- بیماری های قلبی- بیماری های عفونی- فیزیولوژی- رادیودارو

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر، خیابان معلم، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه تصویربرداری فلورسنت مولکولی پلانار

 • دستگاه میکرو سی تی

  (micro-CT)
 • سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی با رزلوشن بالا

  (HiReSPECT)
 • سیستم تصویربرداری پیش بالینی پت حیوانی با رزلوشن بالا