مجموعه آزمایشگاه‌ها سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سال تاسیس : ۱۳۴۰
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : سهیلا نیلویل
 • رابط آزمایشگاه : معصومه علیمردانی
 • تلفن : ۶۴۵۹۲۲۸۳- ۶۴۵۹۵
 • نمابر : ۶۶۰۰۹۳۳۸
 • www.gsi.ir
 • Info@gsi.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت صنعت، معدن و تجارت

  • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

زمینه های تخصصی :

آزمایشات معدنی و آلی

نشانی آزمایشگاه :

تهران - میدان آزادی - بلوار معراج - بعداز سازمان نقشه برداری کشور - سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه سنجش کربن و گوگرد 

 • دستگاه سنجشگر گوگرد

  (S-Analyzer)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس اتمی 

  (AFS )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • نورسنج شعله‌ای