آزمایشگاه نانوفناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

   • معاونت تحقیقات و فناوری

زمینه های تخصصی :

سیستمهای نوین دارورسانی، کاربرد فناوری نانو در انالیز و جداسازی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده داروسازی آزمایشگاه نانوفناوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی-رئومتر

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز فشار بالا

  (HPH)
 • شیکر گردابی

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی