مجموعه آزمایشگاه‌ها موسسه تحقیقات آب

سال تاسیس : ۱۳۴۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت نیرو

  • موسسه تحقیقات آب

زمینه های تخصصی :

شیمیایی، میکروبی، خاک و کالیبراسیون

نشانی آزمایشگاه :

تهران فلکه چهارم تهرانپارس بلوار شهید عباسپور

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه اتاقک آزمایش آب و هوا

 • دستگاه اتاقک خلاء و فشار

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکترو موتور

 • دستگاه اندازه گیر سرعت آب (میکرومولینه)

 • دستگاه باران سنج

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه تابلو ایستا سه سلول ریتال

 • دستگاه تحلیلگر قدرت

 • دستگاه تونل باد

 • دستگاه جریان سنج الکترومغناطیسی

 • دستگاه جریان سنج الکترومغناطیسی

 • دستگاه جریان سنج فراصوت

 • دستگاه حمام روغن

 • دستگاه دزیمتر تابش

 • دستگاه دماسنج مقاومت پلاتینی استاندارد

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه مایکروویو

 • دستگاه مبدل فشار

 • دستگاه منتقل کننده فشار