مجموعه آزمایشگاه‌ها موسسه تحقیقات آب

سال تاسیس : ۱۳۴۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت نیرو

  • موسسه تحقیقات آب

زمینه های تخصصی :

شیمیایی، میکروبی، خاک و کالیبراسیون

نشانی آزمایشگاه :

تهران فلکه چهارم تهرانپارس بلوار شهید عباسپور

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • اتاقک آزمایش آب و هوا

 • اتاقک خلاء و فشار

 • اتوکلاو

 • الکترو موتور

 • اندازه گیر سرعت آب (میکرومولینه)

 • باران سنج

 • پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • تابلو ایستا سه سلول ریتال

 • تحلیلگر قدرت

 • تونل باد

 • جریان سنج الکترومغناطیسی

 • جریان سنج الکترومغناطیسی

 • جریان سنج فراصوت

 • حمام روغن

 • دزیمتر تابش

 • دماسنج مقاومت پلاتینی استاندارد

 • دما و رطوبت سنج

 • سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری فلورسانس

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • مایکروویو

 • مبدل فشار

 • منتقل کننده فشار