آزمایشگاه تحقیقاتی علم نانو و نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه پیام نور

  • دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

زمینه های تخصصی :

نانوکامپوزیت ها، نانولوله های کربنی، نانوذرات مغناطیسی، نانوپوشش ها

نشانی آزمایشگاه :

استان کرمان- شهرستان سیرجان- بلوار سید جمال الدین اسد آبادی- بلوار سید احمد خمینی- دانشگاه پیام نور

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول

  (EC/TDS)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری لومینسانس

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • همزن مکانیکی