آزمایشگاه تحقیقاتی علم نانو و نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه پیام نور

  • دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

زمینه های تخصصی :

نانوکامپوزیت ها، نانولوله های کربنی، نانوذرات مغناطیسی، نانوپوشش ها

نشانی آزمایشگاه :

استان کرمان- شهرستان سیرجان- بلوار سید جمال الدین اسد آبادی- بلوار سید احمد خمینی- دانشگاه پیام نور

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری لومینسانس

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همزن مکانیکی