مجموعه آزمایشگاه ها شرکت آبان تجهیزات ناب آزما

سال تاسیس : ۱۳۹۶

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آبان تجهیزات ناب آزما

زمینه های تخصصی :

آب و فاضلاب، خاک و برگ، کود، میکروبیولوژی، مواد غذایی، مواد صنعتی و معدنی

نشانی آزمایشگاه :

کرمان، بزرگراه امام، خیابان سی متری حجت، انتهای حجت 4، سمت راست، آزمایشگاه ناب آزما

نشانی دفتر :

کرمان، بزرگراه امام، خیابان سی متری حجت، انتهای حجت 4، سمت راست، آزمایشگاه ناب آزما

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • پایه عصاره گیری

 • پمپ خلاء

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول

  (EC/TDS)
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ

 • شوف بالن

 • شوف بالن

 • شیکر

 • شیکر

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • کوره گرافیتی

 • مولد بخار هیدرید

 • نورسنج شعله‌ای 

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات‌پلیت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • همزن مغناطیسی

 • هود شیمیایی

 • هود لامینار