آزمایشگاه پراش پرتو ایکس و SEM دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس : ۱۳۵۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   • دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

زمینه های تخصصی :

آزمایشات مرتبط با معدن و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، طبقه اول

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)