آزمایشگاه پراش پرتو ایکس و SEM دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس : ۱۳۵۶
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی نیکبخت
 • رابط آزمایشگاه : فریبا علی
 • تلفن : ۰۲۱۶۴۵۴۲۹۶۶
 • نمابر : ۰۲۱۶۴۵۴۲۹۶۶
 • mraslani@aut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   • دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

زمینه های تخصصی :

آزمایشات مرتبط با معدن و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خیابان حافظ- روبروی سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی معدن

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)