آزمایشگاه پراش پرتو ایکس و SEM دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس : ۱۳۵۶

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

      • دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

زمینه های تخصصی :

آزمایشات مرتبط با معدن و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، طبقه اول

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه