آزمایشکاه مرکزی آنالیز دستگاهی و صنعتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)

سال تاسیس : ۱۳۶۳

سازمان مرتبط :

نشانی آزمایشگاه :

فارس، شیراز، بلوار رازی، دانشکده بهداشت، کدپستی: ۱۴۳۳۶ - ۷۱۳۴۸

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )