آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)

سال تاسیس : ۱۳۶۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

.

نشانی آزمایشگاه :

فارس، شیراز، بلوار رازی، دانشکده بهداشت، کدپستی: ۱۴۳۳۶ - ۷۱۳۴۸

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )