آزمایشگاه ویرومد شرکت بایرپل فناور

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت بایرپل فناور

زمینه های تخصصی :

میکروبی -شیمیایی -باقیمانده سموم - آنالیز دستگاهی - دامپزشکی- GMO- آب و پساب

نشانی آزمایشگاه :

تهران، پردیس، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری نهم ، پلاک 96

نشانی دفتر :

تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، پلاک 30 طبقه 3.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پلاریمتر 

 • حمام آب

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه الک لرزان

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )