آزمایشگاه آب، فاضلاب و میکروبی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی واحد گیلان

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد گیلان

   • پژوهشکده محیط زیست

زمینه های تخصصی :

آنالیز پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب آنالیز پارامترهای فیزیکوشیمیایی پساب آنالیز پارامترهای میکروبی آب و پساب

نشانی آزمایشگاه :

گیلان، رشت، خیابان ملت، خیابان شهید سیادتی، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی.

نشانی دفتر :

گیلان، رشت، خیابان ملت، خیابان شهید سیادتی، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری چند پارامتر

 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه پمپ خلاء

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه شوف بالن

 • دستگاه شیکر روتاتور

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • کوره الکتریکی