مجتمع آزمایشگاهی رازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • خوزستان امیدیه ,
 • مدیر آزمایشگاه : سحر محمدرضایی
 • رابط آزمایشگاه : سحر محمدرضایی
 • تلفن : ۰۶۵۲۳۲۲۳۴۳۴
 • نمابر : ۰۶۵۲۲۲۳۱۰۳۵
 • www.iauo.ac.ir
 • iauonc@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

نشانی آزمایشگاه :

استان خوزستان- امیدیه- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • تخلخل سنج

 • دریافت کننده دین استارک (تله تقطیر)

 • دستگاه آزمون رفتار فازی

  (PVT)
 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اشباع کننده مغزه دستی

 • دستگاه اندازه گیر تراوش و تخلخل به صورت ناپایا

 • دستگاه اندازه گیر کشش سطحی به روش قطره چرخان

 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری گاز

 • دستگاه بازیابی ترشوندگی

 • دستگاه تولید نفت زنده

 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه سیلندر پیستون‌دار نمونه گیری نفت و گاز

 • دستگاه مغزه گیر

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • نفوذسنج گاز