مجتمع آزمایشگاهی رازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • خوزستان امیدیه ,
 • مدیر آزمایشگاه : سحر محمدرضایی
 • رابط آزمایشگاه : سحر محمدرضایی
 • تلفن : ۰۶۵۲۳۲۲۳۴۳۴
 • نمابر : ۰۶۵۲۲۲۳۱۰۳۵
 • www.iauo.ac.ir
 • iauonc@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

نشانی آزمایشگاه :

استان خوزستان- امیدیه- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون رفتار فازی

  (PVT)
 • دستگاه اندازه گیر گاز

 • دستگاه بازیابی ترشوندگی

 • دستگاه تولید نفت زنده

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه نفوذسنج گاز