آزمایشگاه حشره شناسی و سم شناسی کشاورزی مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سال تاسیس : ۱۳۷۷

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

   • مجتمع آزمایشگاهی

زمینه های تخصصی :

حشره شناسی و سم شناسی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مجتمع آزمایشگاهی زکریا رازی، طبقه دوم.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر گردابی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • همزن مکانیکی