آزمایشگاه تحقیقاتی جامع دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

   • دانشکده دامپزشکی

نشانی آزمایشگاه :

مازندران، آمل، خیابان امام خمینی (ره)، آفتاب 24، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • بلاک گرمایشی

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه توزیع گر پارافین

 • دستگاه سرد کننده

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ ژربر

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر گردبادی

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • فریزر

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کوره الکتریکی

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار