مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فنی مهندسی بهین آزمون اروند

سال تاسیس : ۱۳۸۴
 • وضعیت عضویت : فعال
 • خوزستان خرمشهر ,
 • مدیر آزمایشگاه : معصومه جلیلیان
 • رابط آزمایشگاه : معصومه جلیلیان
 • تلفن : ۰۶۱-۵۳۵۰۷۶۹۳
 • نمابر : ۰۶۱-۵۳۵۰۷۶۹۴
 • behinazmoon@yahoo.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فنی مهندسی بهین آزمون اروند

زمینه های تخصصی :

آزمایشگاه آزمون فیزیکی- شیمیایی ایمنی اسباب بازی و روروک نوشت افزار( روانویس- ماژیک- مداد- اتود- تراش- پرگار- خودکار- مغز اتود و مداد) آلاینده های فلزی وفلزات سنگین آب مایکوتوکسین ها و سموم مکانیک( سنگ های سایش و برش) خودرو( برف پاک کن )

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان، خرمشهر، اداره بندر و دریا نوردی، مجتمع آزمایشگاهی همکار.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتاقک آزمون پیری ازن

 • انکوباتور شیکردار

 • ترازوی حساس

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آزمون استحکام بدنه اسکوتر

 • دستگاه آزمون استحکام پرگار

 • دستگاه آزمون اشتعال پذیری اسباب بازی

 • دستگاه آزمون بارگذاری مغز مداد

 • دستگاه آزمون تعیین انرژی جنبشی اسباب بازی های پرتاب شونده

 • دستگاه آزمون حرکت زاویه‌ای تیغه برف پاک کن

 • دستگاه آزمون دوام اسباب بازی دهانی

 • دستگاه آزمون دوام و پاک کنندگی تیغه برف پاک کن

 • دستگاه آزمون ضربه سقوط وزنه

 • دستگاه آزمون عمر انتظاری پرگار

 • دستگاه آزمون گشتاور اسباب بازی

 • دستگاه آزمون لبه تیز

 • دستگاه آزمون نشتی اسباب بازی‌های حاوی مایع

 • دستگاه آزمون نوک تیز

 • دستگاه آزمون نیروی فشاری بازوی برف پاک کن

 • دستگاه اندازه گیری استحکام مغز مداد

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری سرعت اسباب بازی سوار شدنی

 • دستگاه اندازه گیری طول نگارش نوشت افزار

 • دستگاه اندازه گیری نیروی باز و بسته شدن بازوهای پرگار

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه تولید آب خالص

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه کدورت سنج

 • دماسنج مادون قرمز

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کولیس دیجیتال

 • گشتاورسنج

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکرومتر

 • نمونه بردار

 • نیروسنج