آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

زمینه های تخصصی :

کشت سلول، تستهای مولکولی شامل PCR و REALTIME PCR ، کلونینگ، سنتز نانوذرات و نانو الیاف

نشانی آزمایشگاه :

بیرجند، بلوار آیت الله غفاری، دانشگاه علوم پزشکی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خشک‌ کن پاششی

 • خوانشگر الایزا

 • خوانش گر میکروپلیت

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تصویربرداری وسترن بلات

 • دستگاه تصویرگر چند حالته سلول

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه شستشو دهنده الایزا

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه ضدعفونی کننده

 • دستگاه کراس لینکر فرابنفش

 • دستگاه نفلومتری

 • دستگاه نورسنج زیستی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه یخ ساز

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر انکوباتور میکروپلیت

 • شیکر با قابلیت کنترل دما

  (ThermoShaker)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • فریزر

 • فریزر

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • مخزن نیتروژن مایع

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • منبع تغذیه

  (PS)
 • منبع تغذیه

  (PS)
 • میکرو اسپین

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ بیولوژیکی

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ استریو

 • وسترن بلات

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود شیمیایی

 • هود لامینار