آزمایشگاه نانو دانشکده علوم دانشگاه کردستان

سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • کردستان سنندج ,
 • مدیر آزمایشگاه : عبدالله سلیمی
 • رابط آزمایشگاه : رحمان حلاج
 • تلفن : ۰۸۷۱۶۶۲۴۱۳۳
 • نمابر : ۰۸۷۱۶۶۲۴۱۳۳
 • Rhallaj@yahoo.com

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه کردستان

   • دانشکده علوم

زمینه های تخصصی :

ساخت نانو ذرات و نانو سیم از فلزات و اکسید فلزات و بکارگیری در ساخت حسگر

نشانی آزمایشگاه :

سنندج-دانشگاه کردستان- دانشکده علوم-آزمایشگاه نانو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه مغناطیس سنج گرادیان نیروی متناوب

  (AGFM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )