مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد علی حاجی معتمد التجاری
 • رابط آزمایشگاه : شبنم نجفی اصلی پاشاکی
 • تلفن : ۳۲۸۲۱۰۰۰-۰۲۶
 • نمابر : ۳۲۸۲۰۲۶۰-۰۲۶
 • www.grcir.ir
 • info@grcir.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت صنعت، معدن و تجارت

  • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

   • مرکز پژوهشهای کاربردی

زمینه های تخصصی :

آنالیز عناصر موجود در آب و خاک وگیاه در زمینه زمین شناسی،شیمی،ژئوشیمی،هیدروژئوشیمی

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز- کرج – میدان استاندارد، خیابان شهید صمد نقدی، بلوار سربازان گمنام -روبروی پمپ گاز، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(استان البرز)

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه‌های حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • پلاریسکوپ

 • تیتراتور 

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات لیزری

  (LPSA)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس اتمی 

  (AFS )
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس اتمی 

  (AFS )
 • دستگاه کندوپاش لیزری

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ گوهرشناسی

 • میکروسکوپ گوهرشناسی

 • میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو