مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز تحقیقات فناوری نانو و مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

   • مرکز تحقیقات فناوری نانو و مواد پیشرفته

زمینه های تخصصی :

نانو کامپوزیت و خواص مکانیکی مواد

نشانی آزمایشگاه :

مازندران – ساری -کیلومتر ۷ جاده دریا. کدپستی: ۱۹۳۱۸-۴۸۱۶۱

نشانی دفتر :

مازندران – ساری -کیلومتر ۷ جاده دریا. کدپستی: ۱۹۳۱۸-۴۸۱۶۱

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • دستگاه آون

 • دستگاه پمپ خلاء بالا

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه همزن مکانیکی

 • دستگاه همگن ساز