مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کاوش اکسیر آزما

سال تاسیس : ۱۳۹۹
 • وضعیت عضویت : فعال
 • مرکزی اراک ,
 • مدیر آزمایشگاه : مهرداد ابراهیمی
 • رابط آزمایشگاه : سعیده غریبی حقیقی
 • تلفن : ۳۴۱۳۵۵۹۰-۰۸۶
 • نمابر : ۳۴۱۳۵۵۹۰-۰۸۶
 • Kavoshexir@yahoo.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کاوش اکسیر آزما

زمینه های تخصصی :

1-آزمایشگاه تخصصی در زمینه آزمون های نفت خام، هیدروکربن ها، روانکار ها، قیر، عایق رطوبتی (ایزوگام ) 2-واحد آموزش فعال در حوزه نفت خام و فرآورده های نفتی و عایق رطوبتی و سیستم مدیریت کیفیت 3-آموزش عملی و نظری به واحد های تولیدی

نشانی آزمایشگاه :

استان مرکزی، اراک، پارک علم و فناوری استان مرکزی(سراه خمین)

نشانی دفتر :

استان مرکزی، اراک، محله جاده کمربندی، میدان امام خمینی، جاده(تهران)، طبقه همکف،کدپستی: 3818997993.

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • ترازوی حساس

 • تیتراتور 

 • حمام گرانروی

 • حمام گرانروی

 • دریافت کننده دین استارک (تله تقطیر)

 • دستگاه آزمون استحکام کششی

 • دستگاه آزمون خمش سرد

 • دستگاه آزمون خوردگی نوار مس

 • دستگاه اندازه گیری فشار بخار به روش رید (RVP)

  (RVP)
 • دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری آب

 • دستگاه اندازه گیری نقطه انعقاد واکس نفتی

 • دستگاه اندازه‌گیری نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه و گلوله

 • دستگاه بادسنج/ فشارسنج/ رطوب سنج و دماسنج

 • دستگاه تقطیر اتمسفری

 • دستگاه چگالی‌سنج (آب‌سنج)

 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه سنجش نقطه ریزش و ابری شدن

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • میکرومتر