آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و توکسیکوژنومیکس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

سال تاسیس : ۱۳۶۵
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : مهناز قمی
 • رابط آزمایشگاه : فاطمه قرهی قهی
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۰۰۶۲۲۱
 • نمابر : ۰۲۱۲۲۶۰۰۰۹۹
 • f.gharahi@yahoo.com

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

   • دانشکده داروسازی

    • مرکز تحقیقات علوم دارویی

زمینه های تخصصی :

آنالیز دارو-مواد غذایی و سم شناسی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خیابان دکترشریعتی-ابتدای خیابان یخچال-کوچه یاسمن- واحد علوم دارویی پلاک 99

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سنجشگر میزان انحلال

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج نوری دو پرتویی مرئی-فرابنفش

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه مخلوط کن

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)