آزمایشگاه نانوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : ژاله ورشوساز
 • رابط آزمایشگاه : الهه موذن
 • تلفن : ۲۶۳۸
 • نمابر : ۰۳۱۱۶۶۸۰۰۱۱
 • www.mui.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

   • دانشکده داروسازی

زمینه های تخصصی :

نانوداروها

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده داروسازی- گروه فارماسیوتیکس

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه الکتروفورز مویین 

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه همگن ساز