مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس : ۱۳۸۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

تکنولوژی علوم و فناوری نانو

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- پژوهشکده علوم و فناوری نانو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 

  (ICP-AES )
 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما

  (PECVD)
 • دستگاه سنجشگر اسید آمینه

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه شبیه ساز خورشیدی

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز

  (UV/Vis/IR)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )