آزمایشگاه علوم کشاورزی دانشکده فنی و کشاورزی نیشابور دانشگاه فنی و حرفه‌ ای استان خراسان رضوی

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه فنی و حرفه ای

   • دانشگاه فنی و حرفه‌ ای استان خراسان رضوی

    • دانشکده فنی و کشاورزی نیشابور

زمینه های تخصصی :

علوم کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی، نیشابور، انتهای شهرک بسیج، دانشکده فنی و کشاورزی نیشابور.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه گرماسنج بمبی

 • ژرمیناتور

 • طیف سنج نوری

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هود لامینار